1. Håndvask - Selvlukkende
 2. Håndvask - Elektronisk
 3. Bruseventiler - Selvlukkende
 4. Bruseløsninger - Mekanisk tryk
 5. Bruseløsninger - Elektronisk
 6. Urinal & WC løsninger
 7. Brusehoveder
 8. Termostatiske blandeventiler
 9. Rustfri sanitets produkter
 10. Tilbehør m.v.
 11. Forskruninger / fittings
 12. Vandfiltre
 13. Nødbrusere - INDUSTRI
 14. Nødbrusere - LABORATORIER
 15. Storkøkken armaturer
 16. Udgåede produkter
 1. Kataloger
 2. Trends magasiner
 3. Inspirations galleri
 4. Certifikater
 5. Leverede anlæg m.v.
 6. Reference lister
 7. Video galleri
 8. Salgs- og leveringsbetingelser
 9. Andet
 10. Disclaimer

CMA INDU-LINE NØDBRUSER MED ØJENSKYL – FROSTSIKKER

KOMBINATIONSMODEL: Bestående af standrør med kropsbruser og øjenskyller uden skål. Rør m.v. udført i anti-korrosiv gul polyamid coating. Bruseskål i ABS plast. Nedgraves i ca. 1 meter dybde og tømmes automatisk. Dræn skal etableres, og der vil ikke være vand i rørene, når bruseren ikke er i brug. Kan også fås med bruseskål i rustfrit stål.

Om produktet

Fritstående kropsbruser og øjenskyller uden afløbsskål.
Modellen nedgraves og vandforsyning skal ske i frostfri dybde ca. 0,8 – 1 meter, og der etableres dræn/faskine med ral eller lignende.

Kropsbruseren kan aktiveres separat.
Øjenskyller virker kun samtidig med kropsbruser, hvorfor den er monteret modsat kropsbruseren. Aktivering sker ved at dreje på håndpladen på spin- delrøret. Vandet vil løbe op gennem standrøret til bruser og øjenskyller. Der skal installeres kontraventil på tilgangssiden.

Øjenskyller aktiveres på separat håndplade.
Ved lukning drejes pladen tilbage i normal position.

Frostsikre modeller er forsynet med en automatisk drænventil, som dræner standrøret for vand, når håndpladen deaktiveres.
Før dræn m.v. færdiggøres, skal bruseren testes for evt. utætheder i samlinger.

Kropsbruseren kan ikke anvendes på steder, hvor den permanente frost er over -15° C.

 • Best. nr. 1120 FP/ABS inkl. 3510
 • VVS nr. 76 6427.506
 • Vægt 19
Dokumenter & datablade